Stara Gora - Castelmonte - Cerkev Marije Kraljice

 

Marija, skoz življenje voditi srečno znaš; ti peljl skoz trpljienie življenja čolnič naš!

Maria, attraverso la vita sei guida sicura; tu porti attraverso le sofferenze della vita

Ti krmi ga v valovih, ti braniga v vetrovih! Marija, Marija, hiti na pomoč.

Tu lo guidi tra le onde, lo difendi dai venti! Maria, Maria corri in soccorso.

Siroto zapusčeno tu revščina teži; tam dušo zadolženo pekoča vest mori.

Il povero abbandonato dove la povertŕ pesa; la l'anima peccatrice la coscienza  

Bolnik tu omedluie, glei, k tebi vse vzdihuje. Marija, hiti na pomoč!

L'ammalato la sviene, guarda da te tutto sospira. Maria corri in soccorso!  

Poslušaj naše klice, izprosi nam modrost, da iščemo pravice, skrbimo za svestost.

Alscolta le nostre suppliche, chiedi per noi la saggezza, che cerchiamo la veritŕ, ci adoperiamo per la fedeltŕ.

Da bi Boga ljubili in tebe prav častili, Marija, hiti na pomoč. 

In modo da amare il Signore e adorarti con sinceritŕ, Maria corri in soccorso!

 

<< Ritorna <<